Klasa śpiewu

Karolina Nawrocka

Karolina Nawrocka

Absolwentka Akademii Muzycznej Łodzi. Bierze udział w wielu wydarzeniach artystycznych, koncertuje w Polsce na scenach teatralnych, a także w Filharmonii. Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca na pozbywanie się napięć z organizmu, naturalną technikę wokalną, dykcję i interpretację. W połączeniu z pozytywnym myśleniem, wiarą we własne możliwości i przyjacielską atmosferą na zajęciach zachęca do rozwijania swoich umiejętności wokalnych. Cechuje ją cierpliwość i profesjonalne, indywidualne podejście do każdego ucznia.