Klasa śpiewu

Maciej Włodowski

Maciej Włodowski

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie związany z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczy w kursach wokalnych w Polsce oraz na świecie. Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca na pozbywanie się napięć z organizmu, naturalną technikę wokalną, dykcję i interpretację. Jest kreatywny i z pasją pokazuje świat muzyki. Sympatyczną atmosferą na zajęciach zachęca do rozwijania swoich umiejętności wokalnych. Cechuje go cierpliwość i profesjonalne, indywidualne podejście do każdego ucznia.