dla dzieci 3-5 lat

Logopedia muzyczna

Logopedia i język polski

Lekcje prowadzimy w secesyjnej kamienicy w centrum Warszawy, a teraz także online – zajęcia dostępne w całej Polsce oraz na świecie.

Trwają zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy i informacje 792 668 323

Oferujemy specjalny program online poprawiający wymowę dla dzieci mieszkających poza granicami Polski.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia, dzieci szkolnych i młodzieży. Materiały do nauki – przesyłamy mejlem. Zajęcia odbywają się online indywidualnie – na żywo w uzgodnionym terminie. Lekcje są dostępne w języku polskim i angielskim.

Logopedia muzyczna to innowacyjne zajęcia łączące zajęcia logopedyczne z rytmiką. Wpływają one na narząd artykulacyjny, sferę słuchową i słuchowo-ruchową. Celem zajęć jest harmonijne stymulowanie mowy oraz uwrażliwienie dziecka na rytm, melodię, tempo, dynamikę, barwę dźwięku. Są to cechy wspólne dla mowy i muzyki.

Zajęcia z logopedii prowadzone są poprzez zabawę, bazują na zainteresowaniach dziecka i wykorzystują:

  • ćwiczenia logopedyczne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia słowne
  • ćwiczenia słuchowe
  • ćwiczenia rytmiczne
  • ćwiczenia dużej i małej motoryki
  • ćwiczenia rozwijające słownik dziecka

Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie wad wymowy wykorzystując w tym celu m.in. piosenki oraz specjalne ćwiczenia logopedyczne. U dziecka usprawnia się aparat mowy oraz poprawia komunikacja językowa. Program jest układany indywidualnie według potrzeb dziecka. Oferujemy diagnozę oraz terapię logopedyczną, z wykorzystaniem muzyki.

Nasi nauczyciele prowadzą także naukę języka polskiego, również od podstaw.

Zajęcia są indywidualne, w systemie mistrz-uczeń. Uwzględniamy zainteresowania dziecka, aby nauka była przyjemna i skuteczna. Terminy lekcji ustalamy indywidualnie. Zarezerwuj próbne zajęcia

Prowadzimy zajęcia dla dzieci z całej Europy. Płatności możecie Państwo dokonać, wybierając jedną z walut : EURO, GBP, NOK, CHF, SEK.