Dyrektor kreatywny

Dr Julian Kołodziej

Dr Julian Kołodziej

Specjalista w zakresie planowania strategicznego, zarządzania projektami oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W wiodącej firmie konsultingowej prowadził projekty doradcze z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego i rewitalizacji dla podmiotów administracji samorządowej, instytucji publicznych oraz sektora biznesu. Kierował projektem badawczo-wdrożeniowym dot. rewitalizacji w Instytucie Historii Nauki PAN.