Klasa fortepianu

Filip Zaborowski

Filip Zaborowski

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił także na Uniwersytecie Muzycznym w Barcelonie, Hiszpanii. Solista, kameralista oraz reżyser dźwięku. Laureat konkursów pianistycznych, m.in. w Paryżu i Berlinie. Stale się doskonali i bierze udział w międzynarodowych kursach mistrzowskich. W nauczaniu jest cierpliwy i opanowany, przekazuje istotę muzykowania w miłej, pozytywnej atmosferze oraz przykłada wagę do kreatywnego urozmaicania lekcji. Prowadzi klasę fortepianu dla dzieci i dorosłych.