Lớp đàn ghita va ukulele

Daniel Peszko

Daniel Peszko

Dạy ở Học viện Âm nhạc Sô-panh Vác-sa-va. Tham gia các cuộc thi vô địch toàn quốc và các khóa học âm nhạc. Biểu diễn khắp Ba Lan, với tư cách là đơn ca, tham gia các nhóm nhạc – duet, trio, kwartet và dàn nhạc ghi-ta. Anh ghi các đĩa CD, đã xuất bản đĩa của mình với nhóm nhạc kwartet. Anh rất dũng cảm, thích thực hiện những thách thức mới. Anh có tính cách sáng tạo và nhiều sáng kiến khi dạy học.