Lớp đàn ghita va ukulele

Wiktor Molenda

Wiktor Molenda

Liên kết với Đại học Âm nhạc F. Chopin ở Warsaw. Anh đã tham gia các lớp học thạc sĩ và hội thảo âm nhạc trên toàn quốc. Anh ấy biểu diễn cả solo và nhạc thính phòng. Trong nhiều năm, anh ấy đã đồng sáng tạo một bộ đôi guitar được trao giải tại các liên hoan quốc tế. Trong công tác giảng dạy, anh chú trọng phát triển âm nhạc toàn diện. Anh ấy thực hiện các bài học một cách thoải mái và thú vị, không có căng thẳng không cần thiết.