Lớp saxofon

Jakub Muras

Jakub Muras

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc MUK Vienna. Có hợp tác với Học viện Âm nhạc Sô-panh Vác-sa-va. Anh thường xuyên tham gia rất nhiều các buổi biểu diễn, các liên hoan âm nhạc, các cuộc thi và các hội thảo với quy mô toàn quốc và quốc tế, với cương vị là đơn ca, ngoài ra anh còn tham gia các đoàn ca nhạc hợp xướng. Anh tôn trọng sự phát triển đa năng trong các cuộc thi vô địch. Anh sáng lập ra nhóm 4 saxofon The Whoop Group và nhiều năm đạt học bổng của Bộ văn hóa và Giáo dục Nghệ thuật. Anh rất cương quyết, đầy năng lượng và có cách nhìn nhận tích cực về thế giới. Anh có khả năng khêu gợi tình yêu đối với âm nhạc và niềm ham mê công việc.