DÀNH CHO NGƯờI LớN

Sáng tác

Các giờ tập cho từng cá nhân trong lớp sáng tác, theo hệ thống thầy-trò. Chương trình dành cho người lớn đã có kiến thức cơ bản về chủ đề âm nhạc và đã biết những nguyên tắc chính của ký hiệu âm nhạc

Sáng tác nhạc là nghệ thuật tưởng tượng với rất nhiều sáng chế. Nó tạo ra khả năng làm sinh động thế giới nội tâm của bản thân, mà có thể biểu lộ trong nghệ thuật, vì âm nhạc là nghệ thuật, đầy cảm xúc và những sự tìm kiếm khác nhau. Trong những tiết học có những cơ hội tạo nên quan điểm của chính mình về chủ đề những tác phẩm của những nhà soạn nhạc nổi tiếng, về những kỹ thuật mà họ áp dụng và về những tài liệu âm thanh.

Để tìm ra được kiểu sáng tác của riêng mình, cần biết hàng loạt những khả năng và có thể phát hiện ra tính riêng biệt của bản thân trong sáng tác. Trong chương trình học, buổi học sáng tác nhạc theo nhiều kiểu khác nhau:

  • phục hưng
  • cổ điển
  • lãng mạn
  • kỹ thuật 12 âm thanh
  • aleatorism
  • nhạc điện tử
  • nhạc phim
  • dòng nhạc tối thiểu
  • Khi học, có tận dụng những kỹ thuật máy tính hiện đại – những chương trình để xuất bản nốt nhạc và sáng tác nhạc. Công việc với những sáng tác của bản thân thường được diễn ra theo cách truyền thống, viết trên dòng nhạc in trên giấy, mà cũng có thể ghi vào máy tính hoặc tablet.